Помоћ

савети

Првенство се затвара


Првенство може бити перманентно затворен на крају сезоне ако има једног или мање менаџера и ако је одобрено од стране SMFA.Ако Првенство треба да буде затворен,тада ће упозоравајућа порука бити приказана на почетној страници.

Корисничко Првенство је само тип Првенство који се може сачувати од затварања на крају сезоне.

Међутим,да би спречили да се ово дешава власник Корисничко Првенство треба повратити Првенство или алтернативно оно треба бити купљено као пред-власничко Корисничко Првенство не касније од задњег кола у сезони.