Помоћ

Менаџер вара на трансфер тржишту у мом Првенство.
Менаџер намешта резултате у мом Првенство.
Менаџер има више налога у мом Првенство.

SMFA ће истражити извештај и предузети одговарајуће мере ако је потребно, ако постоје јасни докази да је менаџер увредама прекршио Правила понашања који чине саставни део Услови коришћена.