Помоћ

савети

Трансфер оборен


SMFA може преокренути трансфер у било које време ако сматрају да је он необичан или сумљив.Њихова одлука је потпомогнута од стране нашегAutomated Transfer Monitoring System (ATMS) и није лчна нити вас осуђује. Договор може бити преокренут из разних разлога као што су да не буде фер,превише штетан према једном клубу или проблемима са једним или више менаџерових налога. Ако сматрате да је договор фер и да нема проблема са вашим налогом онда проблем може бити са другим менаџеровим налогом о чему SMFA не може расправљати.